O nás

My stavíme cesty. Cesty k úspěchu. Protože naší vášní jsou asfaltové technologie. Se způsobilostí v oboru a inovacemi pro budoucnost. My píšeme dějiny, které hýbou světem v tom pravém slova smyslu.

VIALIT SOBĚSLAV, spol.s.r.o., se již více než patnáct let zabývá stavbou a speciálními úpravami našich vozovek.
Vysoká kvalita práce a profesionalita řízení jsou hlavní zárukou spokojenosti všech našich klientů.
Přijďte i Vy sami na vlastní kůži posoudit, že máme pravdu.

Firma Vialit Soběslav, spol. s r.o. vznikla k 1.4.1991 jako podnik se zahraniční účastí.
V současné době firmu vlastní dva právnické subjekty, a to Vialit Asphalt Braunau – 51 % a Viasfalt s.r.o. – 49 %. Majetkové podíly obou právních subjektů, tj. rakouského i českého jsou prakticky vyrovnané. Původní záměr při založení firmy bylo doplnění nabídky na českém trhu v oblasti kationaktivních asfaltových emulzí. Tento záměr se plně zdařil a firma je tak v současné době, když ne největším, tak jedním ze dvou největších výrobců asfaltových emulzí.

Postupem času se firma začala zabývat i vlastním zpracováním emulzí při opravách i výstavbě nových komunikací. Současný výrobní program tak nabízí zhruba šestnáct druhů emulzí, a to pro pokládku typu Slurry Seal, pokládku mikrokoberců, nátěrovou technologii, infiltrační postřiky, recyklaci živičných materiálů a ruční a strojní výspravy. Všechny druhy emulzí jsou dodávány jak v nemodifikovaném, tak v modifikovaném provedení.

V oblasti stavebních prací firma provádí pokládku typu Slurry Seal, nátěrové technologie, penetrace, mikrokoberce, infiltrační postřiky a ruční a strojní výspravy včetně pokladky teple obal. směsi finišerem. Mimo výrobu emulzí a stavebních prací firma rovněž produkuje pro celý český trh studenou obalovanou směs.

V roce 1998 byl založen další provoz, a to v Albrechticích u Karviné, kde jsou vyráběny nejenom emulze, ale je zde i zajišťována část stavební výroby.
V současné době je u společnosti s.r.o. zaměstnáno 69 stabilních pracovníků, kteří jsou v případě vyšší poptávky o naše práce doplňovány z řad brigádníků.
V loňském roce se roční objem produkce zvýšil na 230 mil. Kč. Společnost je od samého data založení do současné doby zisková a rovněž netrpí ani závažnějšími problémy v oblasti financování. Pro letošní rok  jsou podniknuty takové kroky, které by umožnily další nárůst celkové produkce firmy a její další stabilizaci na českém trhu.

Provádíme:

 1. Výstavba a oprava místních komunikací a lesních cest
 • provádění živičných penetrací včetně konstrukčních vrstev
 • provádění udržovacích živičných nátěrů na komunikacích
 • provádění nestmelených kalených vozovek
 • provádění zemních prací včetně drobných staveb a odvodnění
 • provádění lokálních výsprav a čištění
 • provádění pokládky teplých živičných směsí jak ručně, tak strojně
 1. Provádění tenkovrstvých úprav na živičných vozovkách
 • kalové zákryty typu SLURRY SEAL
 • nátěrové technologie z asfaltů a asfaltových emulzí
 • mikrokoberce MSV do tl. 2 cm ze speciální asfaltové emulze
 • lokální výspravy tryskovou metodou – TURBO
 1. Provádění spojovacích postřiků pod živičné koberce
 • z asfaltové emulze nemodifikované v dávkování od 0,2  do 1,5 kg/m2
 • z asfaltové emulze modifikované v dávkování od 0,2  do 1,5 kg/m2
 1. Výroba a prodej silničních asfaltových emulzí
 • emulze pro kalové zákryty a nátěry
 • emulze pro mikrokoberce
 • emulze pro lokální výspravy komunikací
 • emulze pro spojovací postřiky
 • emulze pro výrobu studené obalované směsi
 1. Výroba a prodej studené obalované směsi
 • pro opravu komunikací především v zimním období
 • pro opravy prováděné ručně nebo za použití malé mechanizace
 • Společnost je držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 14001
 • Studená obalovaná směs je vyráběna o zrnitosti 0 -8, 0 -4. Je dodávána v pytlích po 25 kg i na paletách.
 1. Obalovna živičných směsí
 • Obalovna živičných směsí TELTOMAT V-S s hodinovým výkonem 80 – 100 tun vyrábí v souladu s normou ČSN EN 13108-1 teplé obalované směsi různých typů. Kvalita obalovaných směsí je kontrolována nezávislou laboratoří.

 

 • Dále zajišťujeme přepravu sypkých materiálů, asfaltových emulzí, mechanizmů –  do 20 tun.

 

4.3 Určení rozsahu systému managementu

VIALIT Soběslav, spol. s.r.o. má vybudovaný, uplatňovaný a neustále zlepšovaný integrovaný systém managementu (ISM), v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 pro:

 • Výrobu emulzí VIALIT;
 • Výrobu studené obalované směsi;
 • Výrobu a pokládku hutněných asfaltových směsí;
 • Provádění penetrací včetně nátěrů;
 • Provádění kalových zákrytů; v sídle firmy – na adreseNaŠvadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, v areálu stálé provozovny – na adrese Rakovecká 512, 735 43 Albrechtice, a na všech stavbách dle výrobního programu.

Google Maps