Dosenasphalt

S tímto výrobkem je poprvé možné si studenou cestou a bez použití dalšího množství přísad svépomocí vyrobit asfaltovou směs, kterou lze zpracovávat jako cementobetonovou maltu. Po několika hodinách lze úpravy plně zatížit. Po krátké době pak nelze rozlišit úpravy DOSENASPHALTU od úprav provedených horkou asfaltovou směsí.

Tyto energeticky úsporné vlastnosti dělají z DOSENASPHALTU ekologicky velmi zajímavý výrobek.

Kdy je čas použít DOSENASPHALT? Vždy, když se provádějí úpravy a opravy ploch malého rozsahu pomocí
asfaltové směsi. Není podstatné, zda chcete opravit výtluky nebo trhliny,vyrovnat výškové rozdíly např u silničních vpustí, šachet apod., opravit stávající krytové vrstvy nebo zpevnit plochy malého rozsahu tak, aby měly bezprašný
povrch např. vjezdy u domů a garáží, parkoviště aj.

S DOSENASPHALTEM od firmy VIALIT můžete veškeré tyto práce provádět jednoduše a bez problémů svépomocí a zejména podstatně hospodárněji. Náklady jsou podstatně nižší než u běžných technologií s použitím horkých asfaltových směsí

Asfaltování nadmíru snadné

Postup práce je následující: veškeré pracovní nářadí, které přijde do kontaktu s asfaltovou emulzí a hotovou směsí je nutno předem navlhčit vodou. Následně se oba komponenty – písek a pojivo – promíchají v kolečku nebo v malé míchačce.
Směs se nanáší na čistý a suchý podklad a zednickou lžící se urovná (venkovní teplota min. +10°C). Směs je nutno během čtvrt hodiny zpracovat. Po půl hodině lze opravené plochy přecházet, po jedné až dvou hodinách lze pak tyto plochy přejíždět, přičemž úprava je též odolná proti vodě.

DOSENASPHALT v detailu:

  • žádná potřeba nákladné pracovní čety, neboť pracujete sami!
  • žádný pracovní tlak, žádné nákladní vozidlo, neboť vyrábíte sami!
  • žádné stroje na pokládku, neboť DOSENASPHALT nanášíte přímo z míchacího zařízení a urovnáváte jej
  • žádný válec, neboť hutnění není nutné
  • žádné rušivé okraje u stávajících ploch, neboť DOSENASPHALT lze plynule urovnat a uhladit do nuly

 

Co je DOSENASPHALT?

Jsou to dva komponenty: písek se stanovenou čárou zrnitosti frakce 0/4 včetně nutných přísad a speciální asfaltová emulze na bázi pojiva modifikovaného plastickými hmotami.

  • 25 kg pískové směsi (komponent A) + 5 kg asfaltové emulze (komponent B) znamená 30 kg hotové směsi

Při střední tloušťce vrstvy 1 cm činí spotřeba směsi cca 25 kg/m2, tzn že s prodávaným balením 30 kg lze provést úpravu zhruba 1,2 m2. Pro tenké úpravy a vysprávky s používá originální frakce 0/4, při tloušťce vrstvy přes 1 cm lze domíchat hrubou frakci (např. drť 11/16) až v poměru 50:50.