Asfaltový beton

Provádí se strojově pomocí finišeru kolového nebo pásového. Jedná se o celoplošnou úprava vozovky, kdy asfaltová směs pokládaná za horka na podkladní vrstvu, nebo na povrch staré vozovky. Požadované hutnění je dosaženo silničními válci.