Emulze pro speciální použití

1. VIALIT RE 45 S

Stabilní anionaktivní asfaltová emulze. Obsah asfaltu 45 %.

Použití: emulze se používá pro znovuzpracování vybouraných živičných hmot. Vybourané živičné hmoty se předrtí a monofrakce 0/22, resp. 0/32 se doplní drceným kamenivem do optimálního průběhu čáry zrnitosti. Takto upravená minerální složka se ve speciálním mobilním míchacím zařízení promíchá s asfaltovou emulzí a následně položí finišerem a zhutní. Tyto vrstvy lze použít jako podkladní na komunikacích a vozovkách s nižším dopravním zatížením.
Zpracování za studena.

2. VIALIT RE 60 Z   ( C 60 B 6 )

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze s vysokou stabilitou vůči cementu. Obsah asfaltu 60 %.

Použití: emulze se používá při technologii hloubkové recykláže stávajících vozovek na místě. Recykláž se provádí za studena mobilním zařízením na hloubku 20 – 25 cm při doplnění recyklované směsi cementem, asfaltovou emulzí a příp. drceným kamenivem. Tyto vrstvy lze použít jako ložné na komunikacích a vozovkách s nižším dopravním zatížením.
Zpracování za studena.

3. VIALIT FBE

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze. Obsah asfaltu 42 – 45 %.

Použití: emulze se používá výhradně pro výrobu stabilních studených obalovaných asfaltových směsí pro lokální opravy a výspravy vozovek zejména v zimním období.
Zpracování v obalovně při teplotě max 75° C.