Emulze pro nátěrové technologie

1. VIALIT 0 65 K   ( C 65 B 5 )

Nestabilní kationaktivní asfaltová emulze se zlepšenou přilnavostí. Obsah asfaltu 65 %.

Použití: emulze je vhodná pro standardní plošné nátěrové technologie všech technologických typů, prováděné jak klasicky s využitím vysokotlakého rozstřikovače s přesným dávkováním a podrťovačů, tak i s využitím mobilní nátěrové soupravy.
Zpracování při teplotě cca 55 – 60° C.

2. VIALIT STYRELF 0 70 K-PM   ( C 65 BP 5 )

Nestabilní kationaktivní asfaltová emulze, vyráběná na bázi polymerem modifikovaného asfaltu Styrelf. Obsah asfaltu 70 %.

Použití: emulze je vhodná pro nátěrové technologie všech technologických typů, prováděné jak klasicky s využitím vysokotlakého rozstřikovače s přesným dávkováním a podrťovačů, tak i s využitím mobilní nátěrové soupravy, na vozovkách s vyšším dopravním nebo klimatickým namáháním.
Zpracování při teplotě cca 60 – 65° C.