Emulze pro mikrokoberce prováděné za studena

1. VIALIT STYRELF MB 65 S

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze vyráběná na bázi polymerem modifikovaného asfaltu Styrelf. Obsah asfaltu 65 %.

Použití: emulze se používá výhradně pro provádění mikrokoberců za studena na vozovkách všech tříd dopravního zatížení včetně vyrovnání příčného profilu vozovky.
Zpracování za studena.

2. VIALIT STYRELF MB 65 B

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze s upravenou štěpitelností ve vztahu k mineralogickému složení použitého typu kameniva, vyráběná na bázi polymerem modifikovaného asfaltu Styrelf. Obsah asfaltu 65 %.

Použití: emulze se používá výhradně pro provádění mikrokoberců za studena na vozovkách všech tříd dopravního zatížení včetně vyrovnání příčného profilu vozovky.
Zpracování za studena.

Poznámka: Uvedené typy emulzí jsou součástí patentové technologie “Mikrokoberec – systém VIALIT – MSV” a jsou tudíž samostatně bez dodržení ostatních technologických návazností systému nepoužitelné, a proto i neprodejné.