Emulze pro kalové zákryty

1. VIALIT SL 60 K   ( C 60 B 5 )

Standardní stabilní kationaktivní asfaltová emulze se zvýšenou přilnavostí. Obsah asfaltu 60 %.

Použití: emulze je vhodná pro standardní klasické kalové zákryty typu SLURRY SEAL (typ dle ČSN – EKZJ, EKZS).
Zpracování za studena.

2. VIALIT SL 65 K

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze se zvýšenou přilnavostí a zlepšenou štěpitelností. Obsah asfaltu 65 %.

Použití: emulze je vhodná pro klasické kalové zákryty typu SLURRY SEAL prováděné na vozovkách se zvýšeným dopravním nebo klimatickým zatížením (typ dle ČSN – EKZJ, EKZS).
Zpracování za studena

3. VIALIT STYRELF SL 65 K-PM

Stabilní kationaktivní asfaltová emulze, vyráběná na bázi polymerem modifikovaného asfaltu Styrelf. Obsah asfaltu 65 %.

Použití: emulze je vhodná pro kalové zákryty typu SLURRY SEAL, prováděné při použití hrubší frakce kameniva na vozovkách s vyšším dopravním nebo klimatickým zatížením (typ dle ČSN – EKZS, EKZH).
Zpracování za studena.